Musikus 

     

  Name
 
Raoul Schläpfer

 

  Alias
  
Raoul

 

  Mitglied seit   
  
2016

 

 

 

       

 

Trompeten 

       
 

   Name
   
Nicolas Millius

 

   Alias
   
Nicci, Bachelor

 

   Mitglied seit
   
2011

 

   

   Name  
   
Clelia Schläpfer

 

   Alias     
   
Cle

  

   Mitglied seit
   
2010

 

 

 

   Name
   Anja Fux

 

   Alias       
   
Anja

 

   Mitglied seit   
   
2013

 

 

 

 

 

 

   Name
   Yara Heinzmann

 

   Alias
   
Yara       

 

   Mitglied seit   
   
2015

 

 

  

   Name
   Livia Karlen

 

   Alias       
   
Livi

 

   Mitglied seit 
   
2015

 

 

   Name
   Riccardo Sarbach

 

   Alias       
   
Riccardo

 

   Kandidat seit 
   
2018

   

   Name
   Angela Greco

 

   Alias       
   
Angi

 

   Kandidatin seit 
   
2018

   

   Name
   Jessy Andenmatten 

 

   Alias       
   
Jessy

 

   Wieder dabei seit 
   
2018

 

 

Posaunen 

       

 

 

  Name   
 
Raoul Schläpfer

 

  Alias
 
Raoul

  

  Mitglied seit
  2016

 

   

 

  Name
  
Matthias Providoli

 

  Alias
  
Mätthi

 

  Mitglied seit   
  
2009

 

 

 

  Name    
 
Michèle Ruffiner

 

  Alias       
 
Belle Michelle

 

  Mitglied seit   
  
2011

 

   

 

 

   Name    
   Claudio Wenger

 

   Alias       
   
Claudio

 

   Mitglied seit   
   2015

  

  Name    
 
 Fix

 

  Alias       
 
 Opi

 

  Mitglied seit   
  
eh und je

   

  

         

 

Sousaphon

     

  Name  
  Joel Stoffel

 

  Alias
 
Doppelmeter

   

  Mitglied seit   
  
2010

 

 

 

 

       

 

Pauke

       
 

  

 

 Name
 Patricia Schumacher

 

 Alias
 
Gascherli

  

 Mitglied seit
 
2009

 

 

   

 

  Name    
  
Fabienne Albrecht

 

  Alias       
  
Fa

  

  Mitglied seit   
  
2009

 

 

 

  Name
  Ivan Andenmatten

 

  Alias       
 
Ivan

 

  Kandidat seit 
 
2018

     

Chuchi

       
 

 

  Name    
  Stefan Albrecht

 

  Alias       
  Wuschelti

 

  Mitglied seit   
  
2009

 

     

 

         

 

 

   
© ALLROUNDER