Bescht of Vespianer 2015 

 


 

Monsterkonzert Schaan - Bonfire Heart 

  


 

Monsterkonzert Schaan - Tschinggi

  


 

 

Monsterkonzert Schaan - Joanna

  


 

Wiär säge Dankeschön!

  


 

Was löift an iischum Jubiläum? 

 


 

 

Dr Manoggel und dr Clown wünschund schöni Fäschttäg


 

Dr Manoggel und dr Clown träffund dr Nikolaus


 

Wiä dr Manoggel dr Clown gitroffu het

 


  

Dr Manoggel wird gweckt fr z'Jubiläum


 

36 Jahre Vespianer

 


 

Vespianer - Stolz

 

   
© ALLROUNDER